Ga naar de inhoud

Vacature: Fondsenwerver & Curator
12 uur per week

Kunstinitiatief VHDG
Weest bevlogen’, naar het werk van Friese kunstenaar Machiel Braaksma, is het officieuze motto van kunstinitiatief VHDG. Het staat symbool voor hoe wij ons al ruim twintig jaar elke dag met toewijding en vastberadenheid inzetten voor de productie en presentatie van nieuwe, spraakmakende beeldende kunst in de regio. We maken kunst op een plek waar het aanbod beperkt is. Veel mensen ervaren hedendaagse kunst als een onbegrijpelijke ver-van-mijn-bed-show. Het is onze missie om hier verandering in te brengen.

Onze activiteiten zijn breed, maar dienen één doel: het creëren en vieren van de vrijheid en ruimte voor de verbeelding die noodzakelijk zijn voor een democratische, vrije samenleving. Vrijheid om jezelf te zijn, om anders te zijn, om gehoord en gezien te worden. Ruimte om te experimenteren, grenzen op te zoeken en te bevragen, ruimte voor nieuwe ontmoetingen en gesprekken met onbekende mensen. Deze vrijheid en ruimte zijn er niet vanzelf. Kunst speelt hierin wat ons betreft een essentiële rol. We voelen de verantwoordelijkheid om actuele maatschappelijke thema’s te agenderen en nieuwe stemmen en perspectieven een podium te geven.

In de Haniahof, gelegen in hartje Leeuwarden, zijn ons kantoor, ons kunstatelier en de expositieruimte H47 gevestigd. Maar we trekken er ook graag op uit. Jarenlang was VHDG een kunstinitiatief zonder vaste locatie. Het nomadische karakter zit nog steeds in ons DNA. We presenteren bijzondere en spraakmakende kunstprojecten in de stad, in de provincie Fryslân, en elders in Nederland en Europa. Op bijzondere plekken: in een winkelcentrum of asielzoekerscentrum; midden op een rotonde of boven op een rondreizend atelier op wielen.

VHDG is aangesloten bij het platform Noordenaars en wordt in 2023 gesteund door o.a. het Mondriaan Fonds, Arcadia, Provincie Fryslân, Fonds21, Prins Bernard Cultuur Fonds en de Gemeente Leeuwarden.

De vacature
Op basis van opdrachtovereenkomst voor 12 per week voor de taken van Fondsenwerver. Van 01-06-2023 t/m 31-12-2023 met optie tot verlenging van een jaar. Deze opdrachtovereenkomst wordt uitgebreid met aparte opdrachten voor de taken van curator. Deze opdracht wordt uitgezet op projectbasis per project en kent steeds een vaste begin- en eindtijd.

Bevlogen fondsenwerver en curator gezocht.
We zijn ambitieus en aan het groeien. We zoeken een nieuwe fondsenwerver & curator die fondsen wil werven om de kunstprojecten van VHDG mogelijk te maken en daarmee hedendaagse kunst in Friesland nóg beter zichtbaar te maken. Daarnaast vervul je een artistiek ondersteunende rol voor kunstenaars die in Noorden aan de slag gaan en assisteer je de artistiek leider met programmering en koersbepaling van de organisatie.  Je bent verbindend, nauwgezet en hebt de ambitie om de sociale rol van ons kunstinitiatief te versterken.

Fondsenwerver & Curator
We zijn ambitieus en aan het groeien. We zoeken een nieuwe fondsenwerver & curator die fondsen wil werven om de kunstprojecten van VHDG mogelijk te maken en daarmee hedendaagse kunst in Friesland nóg beter zichtbaar te maken. Daarnaast vervul je een artistiek ondersteunende rol voor kunstenaars die in Noorden aan de slag gaan en assisteer je de artistiek leider met programmering en koersbepaling van de organisatie. Je bent verbindend, nauwgezet en hebt de ambitie om de sociale rol van ons kunstinitiatief te versterken.

Taken

Als Fondsenwerver voor 12 uur per week tot 31-12-2023
– Het werven en bestendigen van (subsidie)baten voor de stichting en haar projecten;
– Fondsenonderzoek doen, nieuwe contacten leggen met potentiële fondsen en relatiebeheer met bestaande financiële partners
– Het vormgeven van het fondsenwervingsbeleid en de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van fondsenwervende proposities gericht op werving, behoud en opwaardering van zakelijke partners;  i.s.m. de zakelijk leider;
– Het uitdragen en bestendigen van de missie en visie van VHDG richting fondsen, sponsoren en overige partners i.s.m. de artistieke en zakelijke leiders;
– Teksten schrijven voor projectvoorstellen, projectevaluaties en jaarverslagen;

Als Curator (extra opdrachtovereenkomst per project en voor looptijd van project)
– Artistieke begeleiding van de kunstenaar en diens conceptontwikkeling  in de voorbereidende fase van residenties, tentoonstellingen en publieke evenementen; als wel de begeleiding tijdens kunstprojecten, inclusief tentoonstellingen, de residenties, projecten in de publieke ruimte en op externe locaties, publieke evenementen en langlopende samenwerkingsprojecten;
– Inhoudelijk sparring partner voor de kunstenaar – Evalueren van het project met betrokkenen
– Ontwikkelen van nieuwe programma’s, in samenspraak met de artistiek leider en Club VHDG
– Projectcoördinatie, je bent aanspreekpunt voor de kunstenaar en het team van VHDG
– Kunstenaars verbinden met partners en een relevant netwerk in het Noorden;

Dit zoeken we:

Als fondsenwerver
– Je kunt goed schrijven en argumenteren, met inhoudelijke kennis van kunst en de kunstsector (bij voorkeur in Noord-Nederland);
– Je werkt zelfstandig, planmatig en gestructureerd met oog voor de lange termijn;
– Je bent resultaatgericht, kunt goed omgaan met verschillende deadlines tegelijkertijd;
– Je kunt de projecten van VHDG verbinden met de voorwaarden en het beleid van de fondsen en subsidieverstrekkers
– Je kunt begrotingen opstellen, risico-analyses maken en financiële verantwoordingen schrijven

Als curator
Je hebt kennis van hedendaagse beeldende kunst, je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen en hebt een scherp oog voor artistieke kwaliteit.
– Je heb ervaring met het faciliteren van kunstenaars tijdens hun artistieke proces: je kunt artistieke plannen scherper maken en je bent goed in het begeleiden van kunstenaars en het vertalen van artistieke concepten en ambities naar concrete projecten.
– Je hebt ervaring met werken met kunstenaars met een sociale praktijk en hebt een visie op hoe we kunstpraktijken kunnen verbinden met sociaal-maatschappelijke vraagstukken die in de regio spelen
– Je kunt kunstenaars verbinden aan relevante partners en gemeenschappen in het de regio;
–  Je hebt ervaring met projectmanagement;
– Je bent een echte samenwerker en verbinder: je schept de voorwaarden voor kunstenaars;
– Je hebt binding met Friesland en/of Noord-Nederland en kunt minstens 1 dag per week op kantoor in Leeuwarden aanwezig zijn.

We bieden jou:
– De kans om je idealisme in de praktijk te brengen en aan de slag te gaan met thema’s zoals inclusiviteit, publieksparticipatie, kunst in de publieke ruimte en samenwerking met lokale partners en gemeenschappen.
– Een dynamische, professionele en kleinschalige organisatie vol gedreven mensen met een can-do mentaliteit.
– Een opdrachtovereenkomst als ZZP’er. Onze vergoedingen zijn conform het loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst en daarbij afhankelijk van ervaring van de opdrachtnemer.
– De mogelijkheid om naast je opdracht van Fondsenwerver ook als curator aan de slag te gaan en unieke sociale kunstprojecten in onze regio mede mogelijk te maken.

Interesse?
We ontvangen je motivatiebrief (max 1 A4) en CV graag voor 07-05-2023, per e-mail gericht aan het bestuur via vacatures@vhdg.nl.

Word je enthousiast van deze functieomschrijving, maar voldoe je niet aan alle eisen? Aarzel niet om te solliciteren en ons te overtuigen van jouw geschiktheid voor deze functie!

De sollicitatiegesprekken worden gevoerd van 8 t/m 12 mei

Over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met Hillebrand Rijpma (zakelijk leider, hillebrand@vhdg.nl (+31 6 20 89 54 42) of Koen Bartijn (artistiek leider VHDG) koen@vhdg.nl – (+31 6 23 48 17 67)