Ga naar de inhoud

Vacatures

Kunstinitiatief Voorheen de Gemeente (VHDG) in Leeuwarden zoekt een Algemeen bestuurslid voor 4 vergaderingen per jaar.

Vacature: Algemeen bestuurslid
4 vergaderingen per jaar

Kunstinitiatief VHDG
‘Weest bevlogen’, naar het werk van Friese kunstenaar Machiel Braaksma, is het officieuze motto van kunstinitiatief VHDG. Het staat symbool voor hoe wij ons al ruim twintig jaar elke dag met toewijding en vastberadenheid inzetten voor de productie en presentatie van nieuwe, spraakmakende beeldende kunst in de regio. We maken kunst op een plek waar het aanbod beperkt is. Veel mensen ervaren hedendaagse kunst als een onbegrijpelijke ver-van-mijn-bed-show. Het is onze missie om hier verandering in te brengen.

Onze activiteiten zijn breed, maar dienen één doel: het creëren en vieren van de vrijheid en ruimte voor de verbeelding die noodzakelijk zijn voor een democratische, vrije samenleving. Vrijheid om jezelf te zijn, om anders te zijn, om gehoord en gezien te worden. Ruimte om te experimenteren, grenzen op te zoeken en te bevragen, ruimte voor nieuwe ontmoetingen en gesprekken met onbekende mensen. Deze vrijheid en ruimte zijn er niet vanzelf. Kunst speelt hierin wat ons betreft een essentiële rol. We voelen de verantwoordelijkheid om actuele maatschappelijke thema’s te agenderen en nieuwe stemmen en perspectieven een podium te geven.

In de Haniahof, gelegen in hartje Leeuwarden, zijn ons kantoor, ons kunstatelier en de expositieruimte H47 gevestigd. Maar we trekken er ook graag op uit. Jarenlang was VHDG een kunstinitiatief zonder vaste locatie. Het nomadische karakter zit nog steeds in ons DNA. We presenteren bijzondere en spraakmakende kunstprojecten in de stad, in de provincie Fryslân, en elders in Nederland en Europa. Op bijzondere plekken: in een winkelcentrum of asielzoekerscentrum; midden op een rotonde of bovenop een rondreizend atelier op wielen.

VHDG is aangesloten bij het platform Noordenaars en wordt in 2024 gesteund door o.a. het Mondriaan Fonds, LF2028, Fonds voor Cultuurparticipatie, Provincie Fryslân en de Gemeente Leeuwarden.

De vacature
VHDG is op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid. Het bestuur vergadert vier keer per jaar, indien nodig vaker. Het betreft een onbezoldigde functie. We bieden een reis- en onkostenvergoeding aan voor de activiteiten verbonden aan de bestuursfunctie. Ook trekken we er met het team van VHDG en het bestuur er één keer per jaar op uit voor een brainstorm dag in de natuur.

Bestuur
Het bestuur functioneert op afstand, maar is heel betrokken bij de activiteiten van VHDG. Dit uit zich door het meedenken en discussiëren over de ontwikkeling van beleid en strategie van Kunstinitiatief VHDG. Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden met de balans tussen gender, leeftijd, ervaring en culturele- & sociaaleconomische achtergrond van de individuele bestuursleden.

Algemene kenmerken bestuursleden/bestuur:

  • Aantoonbaar bestuurlijke kwaliteiten en bestuurlijke ervaring; beschikken over relevante netwerken;
  • Kennis van de kunstsector zowel landelijk als in de regio.
  • Denkt graag na over strategie en beleid van onze kunstinstelling;
  • Is maatschappelijk betrokken en toegewijd aan de doelstellingen van VHDG, binnen het buiten de kunst.
  • Wil zich inzetten om de waarden van de Fair Practice Code: Solidariteit, Vertrouwen, Diversiteit, Transparantie en Duurzaamheid samen met ons te realiseren in de cultuursector.
  • Het bestuur is divers naar herkomst van soort instelling, sekse, leeftijd en achtergrond; m.b.t. de werkwijze van het bestuur: actief volgen van trends in de samenleving, collegiaal bestuur, omarmt de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur.

Wat we zoeken

  • Naast de genoemde algemene kenmerken die voor bestuursleden gelden is VHDG op zoek naar een bestuurslid met een breed netwerk binnen het culturele veld in Friesland en op het gebied van sociaal-maatschappelijke dienstverlening, (kunst)educatie, en organisaties die werken op het snijvlak van het kunst- en sociale domein.


Sluitingsdatum
Kandidaten kunnen tot en met vrijdag 26 april 2024 reageren door het sturen van een beknopte motivatie en CV gericht aan Roel Sluiter, voorzitter van het bestuur, via contact@vhdg.nl.


Meer informatie over Kunstinitiatief VHDG kunt u vinden op www.vhdg.nl.