Ga naar de inhoud

Roman Tkachenko is een beeldend kunstenaar en onderzoeker, geboren in Rostov aan de Don, Rusland en nu meer dan 10 jaar woon- en werkzaam in Amsterdam. Zijn kunstpraktijk richt zich op de politieke en sociale ideeën, overtuigingen, implicatie die we kunnen terugvinden in de gebouwde omgeving. Om dit te doen, bekijkt hij nauwlettend de kwetsbaarheden, mis/gebruiken en illegale herontwikkelingen van (institutionele en/of huiselijke) architectuur en openbare ruimte. Hij noemt zichzelf een architectonisch dramaturg. Hij verkent de zachte grenzen tussen feitelijke gegevens en mogelijke fictieve verhalen die we over de stad kunnen verbeelden – hoe beïnvloeden en informeren ze elkaar? In zijn praktijk zoekt en maakt hij een verhaal van de gebouwde omgeving dat bestaat tussen realiteit en fictie, geschiedenis en heden. In de kunst van Roman kunnen deze verhalen worden ingezet om een nieuw betekenisvolle relatie met onze omgeving op te bouwen, in speels verzet te komen tegen het gebruik en ontwerp van gebouwde omgeving, of om onze verbeeldingskracht in te zetten voor alternatieven. 

 

Roman maakt ook deel uit van het collectief Timeis.capital. Dit is een online platform voor audiovisueel onderzoek naar zelforganisatie. Het bestaat uit interviews met mensen die zichzelf organiseren en 3D-scans van de ruimtes waarin ze dit doen – projectruimtes, kraakpanden en woonkamers. Het doel is om op praktijk gebaseerde kennis en strategieën te verzamelen die worden geproduceerd in het vluchtige landschap van door kunstenaars gerunde initiatieven, om de niet-institutionele kunstwereld te versterken en nieuwe energie te genereren voor zelforganisatie.