Ga naar de inhoud

“We are There and Here”

VHDG Lokaal: Lu Lin


VHDG

AiR

Ipe Brouwerssteeg 10a
8911 BZ Leeuwarden


Residentie

wo, 01 feb. 2023 / zo, 26 mrt. 2023


“We are There and Here”

In februari en maart is kunstenaar Lu Lin de tijdelijke bewoner van de VHDG AiR. Ze gaat het onderzoek uitdiepen waar ze afgelopen zomer mee begonnen is met haar project Homesick Restaurant. Hiermee wil de kunstenaar een plek creëren voor de zogeheten ‘expats’, de internationale bewoners met een migratieachtergrond van Leeuwarden. Het doel is om hun een thuisgevoel te laten ervaren, en dit onderwerp bespreekbaar te maken, door middel van het delen van eten. Voedsel heeft grote culturele waarde en betekenis. Binnen Lu’s project dient voedsel als middel om onderzoek te verrichten, heimwee tegen te gaan en ervaringen uit te wisselen tussen internationale bewoners, wier thuis zowel ‘daar’ als ‘hier’ is.

Homesick Restaurant
Lu Lin zette Homesick Restaurant in 2021 op in samenwerking met onderzoeker Tanatom Lay. Het is tegelijkertijd een reizend restaurant voor gezamenlijk koken, een workshop die het vertellen en delen van verhalen faciliteert en een veilige omgeving om heimwee aan te kaarten met mensen in gelijke situaties. Voor Nederlanders met een migratieachtergrond is het samen bereiden van maaltijden een perfect startpunt voor reflectie over sociale en culturele rituelen, en een gespreksopener om te praten over de manieren waarop je je aanpast aan een nieuwe en onbekende omgeving. Tijdens de workshops worden de deelnemers uitgenodigd om zich uit te spreken over gevoelens van eenzaamheid en hun ervaringen in het dagelijks leven als ‘expat’. In 2022 vonden vier edities van Homesick Restaurant plaats in Leeuwarden, in samenwerking met Over de Drempel, beeldend kunstenaar Jun Zhang en textielontwerper Rosa Mol.

“We are There and Here”
Nu Lu weer terugkomt naar Leeuwarden, is ze zelf een soort expat: gedurende twee maanden is ze een tijdelijke inwoner van de stad. Ze duikt dieper in de thema’s uit haar eerdere onderzoek, met een focus op de vraag: “Hoe kunnen culturele instellingen een verwelkomende en veilige plek creëren voor internationale bewoners?” Hoe ziet het alledaagse leven eruit voor een ‘buitenstaander’ in Leeuwarden? Welke barrières kom je tegen? En op wat voor manieren hindert dat participatie aan het culturele leven?

Met deze vragen in gedachten zal Lu Lin ‘embedded research’ (onderzoek door middel van het samenwerken met groepen uit de samenleving) toepassen en internationale bewoners, maar ook lokale mensen, leiders van gemeenschappen, minderheden en culturele instituten opzoeken. Samen organiseren ze vier publieke, collectieve workshops, die worden vormgegeven rondom een simpel, maar betekenisvol concept: eten.

Safe Space
De onderwerpen aangekaart en de methodes toegepast in haar onderzoek zijn allemaal gerelateerd aan de kernvraag van Lu’s artistieke praktijk: “Wat is een ‘safe space’?” Hoe creëer je een veilige omgeving, en voor wie? Hoe kan je zorgen voor een gevoel van veiligheid, rekening houdend met diverse culturele perspectieven? En hoe staat veiligheid in relatie tot maatschappelijke categorieën als ras, etniciteit, sociale klasse, status en burgerschap?

Lu baseert haar begrip van veiligheid op drie essentiële menselijke behoeftes: kleding, onderdak en voedsel. Om de concepten ‘safe space’ en ‘veiligheid’ in onze samenleving te onderzoeken, zoekt Lu verschillende groepen en mensen op en nodigt hen uit om samen te werken en deel te nemen. Samen onderzoeken ze hoe mensen zich gedragen rondom deze essentiële behoeften en hoe dat gedrag beïnvloed wordt door sociale omstandigheden en maatschappelijke categorieën.


Design: :Lu Lin

Out of Blue Dinner - Neushoorn Café

Foto's: David Vroom