Skip to content

Fakatueres

Wolle jo ûnderfining opdwaan by VHDG? Leuk!

  • Der steane op it stuit gjin iepen fakatueres

Wy hawwe ek romte foar:

  • Untwikkeljen fan tentoanstellingen
  • Ûndersyk

Nim dan kontakt mei ús op om de mooglikheden te bepraten. Wy hawwe ek romte foar koarte staazjes en ûndersyk.

Contact: vacatures@vhdg.nl