Ga naar de inhoud

LANGE ADEM

Publieke actie in Leeuwarden


Leeuwarden

verspreid in de stad


ma, 03 jun. 2024 - 12.00 / ma, 01 jul. 2024 - 12.00


LANGE ADEM

De Lange Adem: Een collectief geluid voor een gezamenlijke toekomst.
Manifestatie in de straten van Leeuwarden.

Op maandag 3 juni organiseert het collectief De Lange Adem een geluidsmanifestatie in het centrum van Leeuwarden. Om 12:00 uur, wanneer het luchtalarm getest wordt, is iedereen welkom om samen alarm te slaan voor naderende rampen die onze gezamenlijke toekomst in gevaar brengen. Ook verschillende activistische groepen in Leeuwarden zullen zich laten horen tegen de klimaatcrisis, verharding, polarisatie en discriminatie. Tien minuten lang wordt er samen geluid gemaakt, om het luchtalarm te versterken en in te zetten als collectieve oproep voor solidariteit.

Langs de Nieuwestad en de Voorstreek worden toeters uitgedeeld en wordt iedereen  uitgenodigd om samen 10 minuten geluid te maken: om alarm te slaan, om elkaar te ondersteunen en om een moment van samenkomst te vieren. Deze manifestatie is open voor iedereen die staat achter onze boodschap en gemeenschappelijke waarden van solidariteit en inclusiviteit. Neem om 12 uur even een pauze van je werk of andere bezigheden en ontmoet ons in het centrum. Deze geluidsmanifestatie is voor alle leeftijden. Tijdens en na de actie is er lunch beschikbaar op basis van vrijwillige donatie.

Informatiebijeenkomsten: op 25 mei en 2 juni om 13:00 uur bij Kunstinitiatief VHDG, Haniasteeg 47, 8911 BX Leeuwarden.

Over de manifestatie
Elke eerste maandag van de maand klinkt het luchtalarm door heel Nederland. Het is een testalarm voor een ramp die ooit kan gebeuren: oorlog, overstroming, brand of een explosie. Wie het voor het eerst hoort, schrikt ervan, maar velen zijn het inmiddels gewend. Bij een echte ramp, sluit je je ramen en deuren, maar nu gaat bij het horen van het alarm het normale leven verder. Toen het alarm in 1952 werd ingesteld – in de Koude Oorlog – was er een dreiging op aanvallen vanuit het Oosten. Nu wordt echter steeds vaker geopperd om het alarm te vervangen door een melding op je telefoon. Dit sluit aan op de groeiende individualisatie van de samenleving. De Lange Adem roept iedereen op om collectief geluid te maken als alarm voor de dreiging tegen een gezamenlijke toekomst.

De dreigingen van deze tijd, meent de organisatie, bestaan niet alleen uit dreigende oorlogen, maar kennen vele vormen die soms direct en soms indirect een gevaar vormen voor de Leeuwarder gemeenschap. We stevenen af op een toekomst van ingrijpende klimaatverandering en een stijgende zeespiegel. Er is een ernstig woningtekort en daarmee wordt ons recht op betaalbare woonruimte ondermijnd. De verdraagzaamheid staat onder druk en de gemeenschap polariseert. Er wordt steeds meer bezuinigd op noodzakelijke zorg voor kwetsbaren in de samenleving. Nieuwkomers, Leeuwarders van kleur en/of uit de LHBTQ-gemeenschap worden meer gediscrimineerd en voelen zich niet welkom in de stad.

Al deze naderende rampen, al deze bedreigingen, behoeven een gezamenlijk antwoord. Daarom gaan wij op 3 juni, om 12 uur ‘s middags, samen de straat op om geluid te maken voor een gezamenlijke toekomst. De toeters klinken met een boodschap voor meer solidariteit en gemeenschapszin.

De drie terpen
Leeuwarden is gebouwd op drie terpen: Nijehove, Oldehove en Minnema. Op 3 juni nodigt de organisatie iedereen uit zich te verzamelen op de terpen, nu de Voorstreek en Nieuwestad, als het figuurlijke water langzaam tot aan onze lippen komt. Op de terpen trekken we ons terug voor het stijgende water en andere naderende rampen. Op de terpen blazen we op de toeters, enerzijds als waarschuwing en anderzijds om onze samenkomst te vieren.

De toeters klinken gezamenlijk om ons vanuit onze eigen urgentie op te roepen tot verandering, en ons daarin te verbinden met mensen met andere urgenties. Op de terpen smeden we coalities, werken we samen en ondersteunen we elkaar. Leeuwarders zijn welkom om te toeteren voor een specifieke reden, of om onderdeel te zijn van het geheel.

Op 3 juni staat de eerste actie van De Lange Adem in het teken van solidariteit. Het hoofddoel is om diverse groepen en bewoners bijeen te brengen om elkaar te erkennen en te steunen. Op 1 juli zal de tweede actie gericht zijn op het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij op Keti Koti dag. Toekomstige manifestaties zullen steeds in het teken staan van een andere actie, waaronder die voor klimaat- en natuurherstel, queer-rechten, woonrechten, tegen oorlogsgeweld en andere bedreigingen.

De Lange Adem
“Lange Adem” betekent het hebben van het uithoudingsvermogen om vol te houden.  Een project van aanzienlijke omvang, dat veel tijd vergt. – Het hebben van een lange adem maakt je voorzichtig en bedachtzaam. Je wilt namelijk niet in korte tijd je energie verspillen, want dan kom je in de problemen. In activisme is ‘een lange adem hebben’ een belangrijke uitdrukking, omdat het veel tijd en energie kost om verandering te bewerkstelligen.  Lange Adem bevordert een regeneratieve cultuur in activisme en strijd voor rechtvaardigheid. We houden daarom een collectieve manifestatie, zodat de één kan toeteren terwijl de ander even uit kan blazen.

De manifestatie is open voor iedereen die achter de gedeelde waarden van solidariteit en inclusiviteit staat. Wil je meedoen? Haal dan op 3 juni om 11:45 een toeter en instructies op bij Haniasteeg 47. Eigen toeters zijn welkom. Nodig je vrienden uit door deze poster te delen en tag het initiatief met #LangeAdem.

Meer weten? Kom naar een van de informatiebijeenkomsten op 25 mei en 2 juni om 13:00 bij Kunstinitiatief VHDG bij de Haniasteeg 47, 8911 BX Leeuwarden. Geïnteresseerden kunnen zich ook aansluiten bij de Telegram of Signal-groep.

Georganiseerd met de steun van Kunstinitiatief VHDG 

Met solidaire groet, Lange Adem gemeenschap_______

Lange Adem poster design: Wouter Stroet