Ga naar de inhoud

NIMMENSLÂN / NO MAN’S LAND

VHDG Lokaal: SMET


VHDG

Heechterp

Beukenstraat 36a
8924 GK Leeuwarden


Werkperiode

do, 28 sep. 2023 / zo, 03 dec. 2023


NIMMENSLÂN / NO MAN’S LAND

Met het kunstproject Nimmanslân / No Man’s Land opent het kunstenaarsduo SMET dit najaar in de Leeuwarder wijk Heechterp, op Beukenstraat 36a, een kunstruimte voor de buurt. In een leegstaand appartement, dat binnenkort plaats zal maken voor nieuwbouw, brengen zij een programma over de geschiedenis van de wijk en haar bewoners en hoe zij hun heden en toekomst kunnen vormgeven door het toe-eigenen van ruimte. Deze woning, als tijdelijk “niemandsland”, toont niet alleen de kloof tussen het oude en het onzekere vooruitzicht van de wijkbewoners, maar laat ook de kracht en mogelijkheden zien van een tussenruimte; datgene dat tussenbeide valt en weigert te conformeren. In oktober organiseert SMET workshops om verhalen en beelden van de wijk te verzamelen rondom deze thema’s, en in november wordt de woning opengesteld voor publiek als project- en tentoonstellingsruimte.

Gjin Goaden, Gjin Hearen
Dit project ontstond tijdens SMETs eerdere verblijf in Leeuwarden in 2022, waar ze onder de titel ‘Gjin Goaden, Gjin Hearen / No Gods, No Masters’ de geschiedenis van Leeuwarden onderzochten. Dit eerdere werk concentreerde zich op geschiedenissen in de context van de diverse ‘Friese identiteiten’, alternatieve utopieën en toe-geëigende plekken. Ze ontdekten verborgen verhalen over lokale politieke bewegingen, kraakcultuur en de impact van gemeenschappen op stadsontwikkeling. Tijdens dit verblijf maakten ze ook kennis met inwoners van de wijk Heechterp en betrokkenen bij de aanstaande wijkvernieuwing, waarbij in de komende jaren 576 verouderde woningen worden vervangen door nieuwbouw.

De Toekomst van Heechterp
De toekomst van Heechterp is onderwerp van discussie. De sloop en vernieuwing van woningen, evenals de herinrichting van openbare ruimtes, veranderen de wijk ingrijpend. Niet alle bewoners zien deze veranderingen als positief, vooral omdat niet iedereen toegang zal hebben tot de nieuwe woningen. Hierdoor dreigt het sociale weefsel van de wijk te scheuren. Maar Leeuwarden heeft vaker momenten gekend van ingrijpende stadsvernieuwing met collectieve acties die de zorgen en dromen van buurtbewoners voorop stelden. Kijkend naar het verleden en het heden, fungeert Beukenstraat 36a als een satelliet die verhalen en meningen van de buurtbewoners opvangt en verspreidt. Deze woning vormt zo een breuklijn die uiteenlopende ideeën en overtuigingen over het verleden en de toekomst van de wijk onthult.

Programma
In deze tijdelijke thuisbasis onderzoekt SMET met workshops en kunstinstallaties hoe een plek bijdraagt aan een collectief zelfbeeld en waarom het essentieel is om ruimte te hebben om samen te komen en je stem te laten horen.

In samenwerking met kunstenaars, worden er onder andere shirts bedrukt met Cengiz Mengüç en een serie lichtkranten gecreëerd met Rogier Smal. Met Johan in ‘t Hout organiseert SMET twee workshops voor studenten van MBO Aeres en  buurtbewoners met hun identiteit en plek in de buurt als thema. Als onderdeel van het vak Burgerschap worden de studenten meegenomen in het politieke spanningsveld in de buurt.

In november krijgt Beukenstraat 36a ook de functie van tentoonstellingsruimte. In de weekenden is de ruimte voor een breed publiek te bezoeken en kun je door middel van beelden, installaties, publicaties en een publieksprogramma deelnemen aan het project van SMET en bijdragen aan het verhaal van Heechterp. Houd onze website en socials in de gaten voor een update van het programma.

Feestelijke Opening
Bij deze nodigen we je graag uit voor de feestelijke opening van de tijdelijke kunstruimte ‘NIMMENSLÂN / NO MAN’S LAND’ door het kunstenaarsduo SMET op vrijdag 3 november om 16:00!

Aan de Beukenstraat 36a in de wijk Heechterp, Leeuwarden is gedurende de maand november een leegstaand appartement ingericht als kunstruimte die de zorgen en dromen van bewoners presenteert, wier wijk binnenkort gesloopt zal worden en plaats zal maken voor nieuwbouw. Om deze samen feestelijk te openen, ontvangen we jullie op vrijdag 3 november vanaf 16:00 graag bij het Bewonersbedrijf Heechterp Schieringen. Vanaf 16:30 vertrekken er verschillende rondleidingen van het Bewonersbedrijf naar de tentoonstelling. Vanaf 18:00 nodigen we u van harte uit voor een warme maaltijd.

We hopen je te zien bij de opening van ‘NIMMENSLÂN / NO MAN’S LAND’!

Programma:
16:00: Start opening
16:15: Welkomswoord
16:30: Start rondleidingen
18:00: Diner

Wanneer: vrijdag 3 november

Waar: Stichting Bewonersbedrijf Heechterp Schieringen
Wilgenstraat 6, 8924 EN Leeuwarden

Tijdelijke kunstruimte ‘NIMMENSLÂN / NO MAN’S LAND’
Beukenstraat 36a, 8924 GK Leeuwarden

Je bent van harte welkom om “NIMMENSLÂN / NO MAN’S LAND” in november te bezoeken op zaterdagen en zondagen van 12:00 tot 17:00 uur aan Beukenstraat 36a.


Design: Michiel Teeuw Gesteund door: Mondriaan Fonds, Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslan, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 21, Aeres MBO Leeuwarden

Lichtkrant SMET

Openingsweekend SMET in Heechterp 3 november 2023

Foto's: Nienke Maat

Afsluitingsweekend in Heechterp 3 december 2023

Foto's: Siska Alkema