Skip to content

Alina Lupu


Alina Lupu

Alina Lupu is hikke en tein yn Roemenië en wurket as skriuwer en post-konseptueel keunstner yn Amsterdam, Nederlân. Har wurk wie earder te sjen yn W139, Amsterdam; Onomatopee, Eindhoven; Hotel Maria Kapel, Hoorn; Drugo More, Rijeka; Rheum Room, Basel; European Lab, Lyon; Rosa Luxemburg Stiftung, Berlijn, en Goethe Institut, Boekarest.
Se is algemien bestjoerslid fan Platfoarm BK, in organisaasje dy’t ûndersyk docht nei de rol fan keunst yn de mienskip, en pleitet foar in better keunstbelied, studint fan de Master Photography and Society oan de KABK, De Haach, en research fellow by it Lectoraat Kunst en Ruimtelijke Praktijk oan de Rietveld Academie.