Skip to content

AiR: Katie Ceekay

Complex Public ServiceResidentie periode

za, 01 mei 2021 / wo, 01 sep. 2021

VHDG

Ipe Brouwerssteeg 10A
8911 BZ Leeuwarden


Screening

zo, 19 dec. 2021 - 19.00 / 19.15

De Westerkerk

WTTV Festival 2021
Bagijnestraat 59
8911 DN Leeuwarden


AiR: Katie Ceekay

Yn 2021 ferbleau Katie Ceekay inkele wiken yn residinsje by VHDG. Se ferdielt har ûndersyk en ideeën yn twa spesifike projekten.

Complex Public Service is een sociaal-geëngageerd project door kunstenares Katie Ceekay in samenwerking met Welcome to the Village Festival en kunstinitiatief VHDG, deels ontwikkeld tijdens Katie’s residentie bij VHDG, Katie nodigt uit om mee te doen in dit project, en bevat activiteiten gericht op de deelnemer (van koken tot nieuwe vaardigheden opdoen, eigenlijk alles wat je kunt bedenken), een actieve conversatie over onze toekomst en een kans om samen aan een meer empathische wereld te werken.

Om ek wier in echte, effektive service te ferfoljen, giet Complex Public Services it petear oan mei stedspublyk, festivalbesikers en beliedsmakkers en nûget út ta in unike manier fan wurkjen dy’t it brûken fan grûnstoffen, tiid en wearden befreget. It projekt sil fysyk te finen wêze op WTTV Festival 2022 fia Empathy Village, in partisipatyf platfoarm, en sil op wyklikse basis trochset wurde om mei dielnimmers yn tandem selswearde en mienskipsferoaring útoefenjen te bliuwen.

Presintaasje: 19 desimber, Westertsjerke Ljouwert

De ûntwikkeling fan Fibre Club, in fergees en publyk online helpmiddel dat brûkt wurdt om te learen oer sûnens en de tagong dêrta. Dit sil as earste tapast wurde yn de stêd Ljouwert foar de ein fan it jier yn oparbeidzjen mei grafysk foarmjouwer Julia de Jong.

Folgje ús op de socials foar updates!

Open call!

Complex Public Service is een sociaal-geëngageerd lange termijn project die wekelijkse, geïndividualiseerde programma’s aanbied op een aantal unieke manieren.

 Om je aan te melden en voor meer informatie kun je een korte mail sturen naar  katie@welcometothevillage.nl


Foto: David Vroom

Galerij