Skip to content

OPEN CALL: MUSEUMNACHT

Een unieke kunstpresentatie tijdens Museumnacht in het Fries Museum


VHDG, Fries Museum

Fries Museum

Wilhelminaplein 92
8911 BS Leeuwarden


Open Call

wo, 28 jun. 2023 / ma, 07 aug. 2023


OPEN CALL: MUSEUMNACHT

Der is gjin Fryske oersetting fan dizze side, sjoch foar mear ynfo op de Nederlânske side of Ingelske side.


Design: Michiel Teeuw Motion graphics: Wang Xoo Stipe troch Alma-Tadema Kring van het Fries Museum, Keunstwurk